Mistä rahoitusta aloittelevalle yrittäjälle?

Yritystoiminnan aloittamiseksi on mahdollista hakea tukea. Ainakin seuraavat kolme rahoituspalvelua tarjoavat aloitteleville yrittäjille taloudellista tukea.

ELY-keskus

ELY-keskus rahoittaa pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. ELY-keskuksen tuet ovat joko harkinnanvaraisia avustuksia tai teknologiahankkeissa keskus voi tarjota myös lainaa. Rahoitus räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan toiminnan tilanteisiin ja rahoituksessa on mukana usein myös EU:n rahoitusta. ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin yrityksen aloittaessa toimintansa. Myös, jos yritys haluaa uudistua tai kasvaa, voi ELY-keskuksesta hakea tukea. ELY-keskus avustaa erityisesti kansainvälisyyteen pyrkiviä yrityksiä. Keskuksesta voi pyytää myös konsulttiapua ja neuvontaa liittyen yrityksen rahoitukseen. ELY-keskuksia on useita ja yhteyttä tulisi ottaa oman alueen keskukseen.

Finnvera

Finnvera tarjoaa laajasti apua aloittaville yrittäjille. Finnveraa voi esimerkiksi pyytää takaamaan pankkilaina, jos yrityksellä itsellään ei ole riittävästi vakuuksia. Pankki voi hakea sinun puolestasi Finnveralta alkutakausta, jonka avulla voit saada Finnveralta korkeintaan 80 % takausosuuden. Myös Finnveralta itseltään voi suoraan pyytää lainaa enintään 10 000 -50 000 euroa. Jos haettava rahoitus on tätä enemmän, mukaan tarvitaan lisäksi muita rahoittajia ja omarahoitusosuutta. Finnverasta voi hakea rahoitusta sähköisen asiointipalvelun kautta. Sitä voi hakea jo ennen yrityksen perustamista, mutta lainan voi nostaa vasta, kun yrityksellä on y-tunnus ja se on perustettu. Rahoitushakemukseen tarvitaan tietoja rahoitettavasta hankkeesta ja suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta. Myös yrittäjän henkilökohtainen talous tulee olla hyvällä pohjalla, jotta laina voidaan myöntää.

Tekes

Kolmas vaihtoehto avustuksien hakemiseen on Tekes. Se tarjoaa monenlaisia rahoituspalveluja aloittaville yrityksille. Siltä voi hakea avustusta esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, joka on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisille markkinoille. Tekesiltä voi hakea myös sekä lainaa että avustusta tutkimus- ja kehitystoimintaan, jos yrityksen tarkoituksena on kehittää toimintaansa teknologian ja liiketoiminnan avulla. Tekes rahoittaa lisäksi nuoria innovatiivisia yrityksiä sekä nuoria kasvuyrityksiä. Yrityksen tulisi olla alle 5-vuotias pk-yritys ja sen liikeidean pohjautua innovatiiviseen osaamis- tai teknologialähtöisyyteen. Tekesilläkin on käytössä sähköinen asiointipalvelu.

https://www.finnvera.fi/

https://www.ely-keskus.fi/

https://www.tekes.fi/

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/taloushallinto-ja-maksut/rahoitus-316285