Yritysten investoinnint ja kannattaako lainata rahaa sijoittamiseen

 Investointi

Sana investointi on laaja ja sen käsitys riippuu aina hieman tilanteesta ja suorittajasta. Investointi lyhyinten sanottuna kuitenkin tarkoittaa pääoman eli tuotantovälineiden hankintaa tuotantoa varten. Investoinnin tarkoituksena on yleensä tuotannon eli rahan saannin aloittaminen tai lisääminen, investoimalla rahaa tiettyyn kohteeseen, jonka oletetaan tuovan etua pidempiaikaisesti. Investointi on kuitenkin laaja käsite ja se saattaa myös tarkoittaa tuotannon tehostamista, työnteon helpottamista, ympäristökuormitusten vähentämistä tai säännösten noudattamista. Toisin sanoen investointi on suuri kokoinen sijoitus, joka tulee maksamaan itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Usein kun puhutaan investoinnista, on kyse yrityksistä. Yksityisen henkilön on kuitenkin myös mahdollista investoida, mutta se vaatii säästämistä ja taloudellista vaurautta tai sitten lainaa pankista.

Yritysten investoinnit

Liike-elämässä investoinneilla on suuri merkitys. Ne saattavat oikeaan aikaan tehtynä nostaa yrityksen kansainväliseen asemaan, mutta taas väärin tai huonona aikana tehtynä ne saattavat aiheuttaa yrityksen konkurssin. Investointien huolellinen suunnittelu ja vaihtoehtojen tarkkaan miettiminen yleensä johtaa yrityksen kasvuun ja siten kasvattaa yrityksen pääomaa ja saa aikaan investoinnin kannattavuuden. Investoinnit voidaan jakaa eri ryhmiin, asettamalla niille tuottovaatimus prosenteissa ja kuinka pitkälle aikavälille tuotettavuuden haluaa. Usein myös ennen investoinnin toteuttamista, tehdään ensin suunnitelma, jolla taas päästään haluttuun tavoitteeseen ja maksettua investointi takaisin suurempana. Toisaalta lyhyempi aikaiset investoinnit voidaan ajatella, että ne ovat kannattavia suoritettava aina kun takasin maksu tulee olemaan yhden tilikauden sisällä. Jos sinulla on hallussa uusi yritys, kannatta aina investointeja tehdessä käyttää investointilaskentaa, joka kertoo investoinnin kannattavuuden. Usein tämä on tärkeintä silloin, kun investoinnit ideoita on useita ja ne pitää asettaa kannattavuusjärjestykseen. Tämän tekeminen saattaa johtaa alkuperäistä suunnitelmaa parempiin suunnitelmiin ja lopputuloksiin. Lisäksi laskelmien tekeminen liiketoiminta mielessä on järkevää ja auttaa näkemään yrityksen tilanteen selvemmin.

Näistä on kirjoittanut paljon Juha S-Rahan blogissa:  https://www.s-raha.fi

Yksityishenkilöiden investoinnit

Yksityisenä henkilönä investointi vaatii usein pitkään säästämistä tai isoa lainaa pankista. Yksityisinä investointeina usein katsotaan esimerkiksi asunnon ostamista, sillä se antaa pitkällä tähtäimellä rahansa takaisin vuokranmaksuissa ja on sillä tavalla kannattava rahojen pitkäaikainen sijoitus. Usein myös investoinnit vaativat hyvää taloudellista vaurautta, jotta tarvittaessa saa pankista lainan investointiinsa. Toinen yleinen investointi kuluttajilla on varastojen kasvuun sijoitettu summa tai arvopaperien hankinta. Normaaleja sijoituksia ei lasketa sinänsä investoinneiksi, sillä ne eivät useinkaan vaadi isoa summaa, eikä niihin välttämättä liity mitään aineellista.

Julkiset investoinnit

Julkisilla investoinneilla taas tarkoitetaan julkisten sektorien, kuten kuntien tai valtion investointeja. Nämä investoinnit liittyvät julkisiin, valtion omistamiin tiloihin ja maihin. Esimerkiksi uuden moottoritien investointi tulee yleensä valtion puolelta, kun taas homeisen koulurakennuksen investointi tulee yleensä kunnalta. Tietenkin riippuen asiasta, eivätkä nämä ole aina sanansa pitäviä. Voidaan kuitenkin ajatella, että kaikki julkisen sektorin toimet ovat julkisia investointeja. Näillä yritetään parantaa yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista tuottavuutta.